Contacte

Tens alguna pregunta o comentari sobre els nostres productes? Pots contactar-nos a través del nostre correu electrònic o per telèfon. També pots deixar-nos un missatge al nostre formulari de contacte i et respondrem ben aviat.

la botigueta entrada
D'acord amb la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i el Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 UE, us informem que les dades personals que Vosté proporcioni en el present formulari, seran tractades automatitzadament i inclosos als Fitxers responsabilitat de MONTSERRAT NICOLÁS CORTÉS (LA BOTIGUETA DE SANTS). Les dades que ens faciliti, en concret la seva adreça de correu electrònic i el seu domicili (si escau), podran ser utilitzades per a l'enviament de comunicacions que puguin ser del seu interès. El lliurament de la informació sol·licitada marcada amb un asterisc (*) és obligatòria. En qualsevol cas, podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat i oposició o limitació al tractament de les vostres dades personals dirigint-vos per escrit a MONTSERRAT NICOLÁS CORTÉS (LA BOTIGUETA DE SANTS)., a l'adreça posteriorment indicada. A la sol·licitud d'exercici dels seus drets haurà de fer constar el seu nom i cognoms, la petició en què es concreta la seva sol·licitud, domicili a efectes de notificació i data i signatura del sol·licitant, adjuntant-se a més fotocòpia del D.N.I. o passaport, i els documents acreditatius de la petició que formula. Tot això, sense perjudici de qualssevol altres extrems i/o procediments establerts a la normativa vigent al respecte. En tot cas, haureu d'utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l'enviament i la recepció de la vostra sol·licitud. Així mateix, vostè consent lliurement i amb la deguda informació al lliurament i tractament de les dades que ens faciliti, així com que les dades facilitades siguin cedides a MONTSERRAT NICOLÁS CORTÉS (LA BOTIGUETA DE SANTS). i terceres entitats col·laboradores necessàries per al correcte funcionament de la nostra empresa. L'adreça del responsable del fitxer és: MONTSERRAT NICOLÁS CORTÉS (LA BOTIGUETA DE SANTS), Carrer Olzinelles núm. 10-12 local, 08014 Barcelona, ​​info@labotiguetadesants.com.